Aktualne oferty LIZ:
Thumbnail LIZ - Monitoring chorób grzybowych liści
Monitoring oferuje co tydzień przegląd początku porażenia i przebieg rozwoju chwościka buraka oraz brunatnej plamistośći na ponad 200 plantacjach buraków cukrowych.
Thumbnail LIZ - Choroby liści pod kontrolą
Informuje jak należy postępować w celu skutecznego zahamowania rozwoju chorób liści i ograniczenia strat plonu cukru.
Thumbnail LIZ - Fungicyd
Program oblicza straty powodowane przez chwościka buraka i ramularię bez ochrony fungicydowej oraz efekt po zastosowaniu fungicydu.
Thumbnail LIZ - Samosiewy rzepaku
Program oblicza sumę temperatur gleby powyżej 8°C zmierzonych na głębokości 10 cm od momentu wschodów samosiewów rzepaku po żniwach i wskazuje optymalny termin ich zniszczenia.
Thumbnail LIZ - Mątwik burakowy
Zawiera informacje dot. postępowania w celu zapobiegania stratom plonu przez mątwika burakowego (Heterodera schachtii)
Thumbnail LIZ - Zgnilizny buraków
Ułatwia rozpoznanie zgnilizn buraków, wskazuje sprzyjające czynniki rozwoju chorób oraz sposoby działań zapobiegających.
Thumbnail LIZ - Systemy uprawy gleby (program)
Program ocenia przydatność różnych systemów uprawy gleby na danym stanowisku w zależności od występujących ryzyk. Do programu załączona jest instrukcja wideo.
Thumbnail LIZ - Systemy uprawy gleby (broszura)
Broszura ułatwia wybór odpowiedniego systemu uprawy w zależności od indywidualnych zagrożeń dla danego stanowiska (erozja wodna, wietrzna, itp.)
Thumbnail Metodyka intergowanej ochrony buraka
Zbiór informacji dot. integrowanej ochrony buraka.
Thumbnail LIZ - Bilans próchnicy
Program bilansuje próchnicę-C z całej uprawy polowej w jednym roku gospodarczym.