Aktualne oferty LIZ:
Thumbnail LIZ - Monitoring rolnic
Umożliwia ustalenie prognozowanego terminu zwalczania rolnic na podstawie masowego lotu motyli.
Thumbnail LIZ - Herbicyd
Program optymalizuje zastosowanie herbicydów i graminicydów. Do programu załączona jest instrukcja wideo.
Thumbnail LIZ - Npro
Program określa optymalną dawkę azotu mineralnego pod buraki cukrowe. Do programu załączona jest instrukcja wideo. 
Thumbnail LIZ - Stosowanie herbicydów
Broszura zawiera podstawowe informacje dotyczące zwalczania chwastów w uprawie buraków cukrowych
Thumbnail LIZ - Choroby i uszkodzenia
Program pozwala określić dokładną przyczynę powstałych szkód (chorobę, szkodnika) na podstawie zaobserwowanych symptomów występujących na roślinach.
Thumbnail LIZ - Tabela insektycydów
Zestawienie insektycydów płynnych do zastosowania w uprawie buraków cukrowych z uwzględnieniem: zakresu zwalczanych szkodników, dawek, karencji, toksyczności i optymalnej temperatury stosowania.
Thumbnail Metodyka intergowanej ochrony buraka
Zbiór informacji dot. integrowanej ochrony buraka.
Thumbnail LIZ - Bilans próchnicy
Program bilansuje próchnicę-C z całej uprawy polowej w jednym roku gospodarczym.