Aktualne oferty LIZ:
Thumbnail LIZ - Zbiór buraków, składowanie i okrywanie
Informuje jakie należy podjąć działania przy zbiorze buraków, składowaniu i okrywaniu aby minimalizować straty plonu.
Thumbnail LIZ - Ocena wyoranych buraków
Ułatwia podjęcie właściwych decyzji w celu ograniczenia strat podczas zbioru.
Thumbnail LIZ - Wyniki kampanii
Wyniki średniej dziennej polaryzacji i zanieczyszczenia buraków cukrowych.
Thumbnail LIZ - Zgnilizny buraków
Ułatwia rozpoznanie zgnilizn buraków, wskazuje sprzyjające czynniki rozwoju chorób oraz sposoby działań zapobiegających.
Thumbnail LIZ - Systemy uprawy gleby (program)
Program ocenia przydatność różnych systemów uprawy gleby na danym stanowisku w zależności od występujących ryzyk. Do programu załączona jest instrukcja wideo.
Thumbnail LIZ - Systemy uprawy gleby (broszura)
Broszura ułatwia wybór odpowiedniego systemu uprawy w zależności od indywidualnych zagrożeń dla danego stanowiska (erozja wodna, wietrzna, itp.)
Thumbnail Metodyka intergowanej ochrony buraka
Zbiór informacji dot. integrowanej ochrony buraka.
Thumbnail LIZ - Bilans próchnicy
Program bilansuje próchnicę-C z całej uprawy polowej w jednym roku gospodarczym.
Krótkie wiadomości
Aktualności ponadregionalne

2014-11-21
 
2014-11-10
 
2014-11-07
 
2014-10-30
 
2014-10-18
 
Wszystkie wiadomości
LIZ-Foto
Wszystkie zdjęcia
LIZ-Kampanijny serwis informacyjny
Wszystkie zdjęcia