Aktualne oferty LIZ:
Thumbnail LIZ - Herbicyd-wstępne planowanie
Program oblicza zapotrzebowanie na herbicydy dla zróżnicowanego spektrum zachwaszczenia spodziewanego na plantacjach buraków cukrowych.
Thumbnail LIZ - Siewnik
Wykaz czynności niezbędnych do sprawdzenia stanu technicznego siewników.
Thumbnail LIZ - Systemy uprawy gleby (program)
Program ocenia przydatność różnych systemów uprawy gleby na danym stanowisku w zależności od występujących ryzyk. Do programu załączona jest instrukcja wideo.
Thumbnail LIZ - Systemy uprawy gleby (broszura)
Broszura ułatwia wybór odpowiedniego systemu uprawy w zależności od indywidualnych zagrożeń dla danego stanowiska (erozja wodna, wietrzna, itp.)
Thumbnail Metodyka intergowanej ochrony buraka
Zbiór informacji dot. integrowanej ochrony buraka.
Thumbnail LIZ - Bilans próchnicy
Program bilansuje próchnicę-C z całej uprawy polowej w jednym roku gospodarczym.