Aktualne oferty LIZ:
Thumbnail LIZ - Samosiewy rzepaku
Program oblicza sumę temperatur gleby powyżej 8°C zmierzonych na głębokości 10 cm od momentu wschodów samosiewów rzepaku po żniwach i wskazuje optymalny termin ich zniszczenia.
Thumbnail LIZ - Monitoring chorób grzybowych liści
Monitoring oferuje co tydzień przegląd początku porażenia i przebieg rozwoju chwościka buraka oraz brunatnej plamistośći na ponad 200 plantacjach buraków cukrowych.
Thumbnail LIZ - Stosowanie fungicydów
Zestawienie zalecanych fungicydów systemicznych do zwalczania chorób liści buraka cukrowego.
Thumbnail LIZ - Choroby liści jak rozpoznać
Broszura ułatwia rozpoznanie najważniejszych chorób liści buraków cukrowych zwalczanych i niezwalczanych. Podane są także czynniki sprzyjające rozwojowi danej choroby, możliwości jej zwalczania oraz ewentualne pomyłki w rozpoznaniu.
Thumbnail LIZ - Choroby liści pod kontrolą
Informuje jak należy postępować w celu skutecznego zahamowania rozwoju chorób liści i ograniczenia strat plonu cukru.
Thumbnail LIZ - Choroby i uszkodzenia
Program pozwala określić dokładną przyczynę powstałych szkód (chorobę, szkodnika) na podstawie zaobserwowanych symptomów występujących na roślinach.
Thumbnail Metodyka intergowanej ochrony buraka
Zbiór informacji dot. integrowanej ochrony buraka.
Thumbnail LIZ - Bilans próchnicy
Program bilansuje próchnicę-C z całej uprawy polowej w jednym roku gospodarczym.